Inlägg för 21 dagar i Feel Good -konceptet

Om du är med som coach tillsammans med flera i teamet så har du fått ett schema med vilka dagar som du ska ansvara för dagens inlägg.

  • Du kan välja att kopiera text och bild och lägga in i Feel Good - gruppen.
  • Du kan välja att sätta din egen formulering och använda en annan bild men håll dig till temat som du har fått så att det inte riskerar att komma ett inlägg på samma tema vid senare tillfälle.
  • Observera att dessa inlägg får bara kopieras och användas i Feel-Good konceptet.


 

Inlägg före insläpp

Infofilm som hälsar välkommen och förklarar upplägget de kommande 21 dagarna samt måltidsplanen bör ligga i gruppen vid insläpp av deltagarna.

Inlägg dag 1-7

Dag 8 -14

Dag 15-21